Pierwsze spotkanie rady rodziców w dniu 21.09.2017 r.

W dniu 21.09.17 r. odbyło się zebranie rady rodziców, poniżej podsumowanie najważniejszych informacji.

1. Przywitanie członków Rady Rodziców przez Panią Dyrektor.


2. Przedstawienie programu wychowawczo – profilaktycznego.


3. Przedstawienie wniosku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć.


4. Wniosek Rady Rodziców o dodatkowy dzień wolny 4 maja 2018 r.


5. Przedstawienie kandydatów do prezydium Rady Rodziców:

Anna Sobaszkiewicz-Lesińska – przewodnicząca

Monika Jaśkowiak – zastępca przewodniczącej

Anna Bogucka – skarbnik

Monika Witkowska – zastępca skarbnika


6. Głosowanie: Rada Rodziców w składzie 15 osób, jednogłośnie poparła wszystkie przedstawione kandydatury.


7. Omówienie spraw bieżących i stanu finansów.


8. Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców: 19 październik 2017r.


 

Przydatne Linki

Aktualności Szkolne

Dyrekcja

Nauczyciele

Terminarz Spotkań z Rodzicami

Plan Lekcji

Świetlica Szkolna

Strefa UczniaKontakt

MAIL: kontakt@rr-sp1.plKonto Bankowe

Nr rachunku:
21 1020 4027 0000 1102 1372 8607