ETAPY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KARATE

ETAPY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KARATE

1. W dniach od 1 do 15 kwietnia należy wypełnić zgłoszenie dziecka do klasy sportowej, w systemie elektronicznym, wydrukować i złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 20.

WAŻNE !!!

Rodzicu, jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko było przyjęte do klasy sportowej w pierwszym terminie rekrutacji, to powinieneś dokonać zgłoszenia w systemie elektronicznym do dnia 3 kwietnia 2019 roku, przed testami sprawnościowymi!!!

Jeśli zgłosisz dziecko po testach sprawnościowych, to weźmie ono udział w rekrutacji uzupełniającej w maju. Zatem zostanie przyjęte do klasy sportowej dopiero w czerwcu.

Sprawdziany kandydatów do klasy pierwszej sportowej o profilu karate odbędą się w następujących terminach:

  • Dnia 4 kwietnia 2019 roku, o godzinie 17.00, w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu zostanie przeprowadzony test sprawności dla dzieci z klasy sportowej o profilu karate. Badane będą cechy motoryczne: gibkość, skoczność, koordynacja wzrokowo ruchowa, siła mięśni brzucha i nóg. Podczas testu obowiązuje strój sportowy. Testy sprawnościowe przeprowadzą trenerzy – Maciej Kowalczyk i inni nauczyciele wychowania fizycznego.

Test psychologiczny przeprowadzi psycholog i pedagog szkoły.

2. Sprawdziany kandydatów do klasy pierwszej sportowej o profilu karate w rekrutacji uzupełniającej odbędą się w następujących terminach:

24 maja 2019 roku, o godzinie 17.00 – test w sali gimnastycznej SP1.

RODZICU!
Jeśli jesteś zainteresowany zapisaniem dziecka do klasy pierwszej sportowej o profilu karate, już teraz zgłoś dziecko w sekretariacie szkoły.

Przydatne Linki

Aktualności Szkolne

Dyrekcja

Nauczyciele

Terminarz Spotkań z Rodzicami

Plan Lekcji

Świetlica Szkolna

Strefa UczniaKontakt

MAIL: kontakt@rr-sp1.plKonto Bankowe

Nr rachunku:
21 1020 4027 0000 1102 1372 8607